Najczęściej kupowane

Promocje

Nowe produkty

Ostatnio przeglądane

Przemienienie - na skrzyni po amunicji z Ukrainy

Aukcja pracy wykonanej na fragmencie skrzyni do amunicji z Ukrainy.

Opis na dole aukcji. Dochód przeznaczony na pomoc żołnierzom z polskim pochodzeniem w Ukrainie.

Auction of the work executed on the fragment of box to the accoutrement from Ukraine.

Description down auction.

Więcej szczegółów

1 100,00 zł

1 100,00 zł za 1

Nowy produkt

Ten produkt nie występuje już w magazynie

Przedmiotem aukcji jest

Przemienienie

Dzieło na wieku skrzyni służącej do przenoszenia amunicji. Skrzynia pochodzi z Ukrainy i została przywieziona do Polski w maju 2022 roku. Pracę na skrzyni wykonał Hubert Kampa, prezes fundacji In Blessed Art.

Praca wykonana techniką współczesną, mieszaną. Zabezpieczona werniksami. Na rewersie oryginalne oznaczenia udowadniające pochodzenie fragmentu ze skrzyni do amunicji.

Wymiary: 55 x 32 cm

Komentarz Autora (zobacz pracownię >>ElazarIcon.pl): 

Łatwiej w JEGO śmierć uwierzyć, niż w to, że zabić dał się dla NAS! 
Czy w tym, że widzimy Ukrainę jako źródło naszych polskich kłopotów, nie znaleźliśmy kozła ofiarnego i zamiast patrzeć w przemianę, to szukamy jedynie pobudzenia naszych namiętnych myśli by te nas prowadziły do agresji, czarnowidztwa o przyszłości...
Przemienienie to ta chwila kiedy nie pozwalam namiętnym myślom (np. Jak mógł mi to zrobić ten ktoś…) rozbudzać we mnie ciemność zagubienia w nasycaniu się negatywnym myśleniem. Przestaję się nakręcać myślami o tym jak to będzie ciężko, bo przecież nikt nikt nie obiecał, że będzie łatwo. Zatrzymuję to i szukam światła. Odnajdując choć jego promyk natychmiast problemy przestają być ciemnością, nie trzeba winnych a serce rwie się do miłości, relacji i radości.

Całkowity dochód z licytacji pracy jest przeznaczony na pomoc Ukrainie w walce o wolność. Jest to pomoc humanitarna i wsparcie obrony terytorialnej w zakresie podstawowego wyposażenia (ubiory, kamizelki, kaski). Wsparcie jest udzielane na miejscu przez naszą fundację we współpracy z wojskiem oraz Polskim Stowarzyszeniem im. Juliana Lublińskiego w Nowogrodzie Wołyńskim i Chrześcijańską Służbą Ratunku.

Szczególnie wspieramy POLONIĘ i pierwszeństwo mają polonijni żołnierze!

The article of auction is

Change

Business on age of box that serves for the transfer of accoutrement. A box takes place from Ukraine and was brought to Poland in May, 2022. Work on a box was executed by Hubert Kampa, chairman of fund In Blessed Century

Work, executed by the modern technique mixed. Provided with varnishes. On a revers original denotations that lead to the origin of fragment from a box to the accoutrement/pl.

Measuring: 55 x of a 32 cm

Comment of Author (look the workshop >>ElazarIcon.pl) :

Whether in that we see Ukraine as a source of our Polish troubles, we did not find a selfless goat and instead of to look in a change, then we search excitation of our passionate ideas just, that those conduced us to aggression, czarnowidztwa about the future...
Change then this minute is when I do not allow to passionate opinions (e.g. How could to me do it that someone.) of rozbudzać in me darkness of zagubienia in a satiation negative thinking. I stop to be winded by ideas about that how then will be difficult, because in fact nobody nobody promised, that will be easily. I detain it and search light. Searching for though him promyk immediately problems stop to be darkness, it is not needed winy and a heart breaks to love, report and gladness.

A complete acuests from the tenders of work is assigned for help to Ukraine in a fight for freedom. There are then a humanitarian help and support of territorial defence in the sphere of basic equipment (dresses, waistcoats, helmets). Support is given on a place through our fund in a collaboration with wojskiem also Polish Society the name of Yulian Lublińskiego in Volyn New city and by Christian Service of Rescue.

Especially we support soldiers of Polonijni have POLONIĘ and championship!

PRINCIPLES OF AUCTION ARE DESCRIBED IN ORDER.

To participate in auction register oneself on the account in a shop or score first.

If you have problems with tenders write to us: kontakt@inblessedart.pl - we will help

Look our activity in Ukraine: www.inblessedart.pl

Nazwa Cena
Odbiór osobisty! Darmowa!
PACZKOMAT INPOST Darmowa!
Kurier Kraje UE Darmowa!
KURIER Darmowa!

Drodzy Państwo!
Jesteśmy sklepem fundacji, w którym wystawiamy na sprzedaż swoje dzieła. Zdarza się, że nie ma nas na miejscu i realizujemy zagraniczny projekt. Nie jesteśmy wtedy w stanie szybko zrealizować zamówienia. Jeśli pod tym tekstem, jest informacja w jakim terminie będą utrudnienia w wysyłkach, to prosimy o kontakt mailowy: kontakt@inblessedart.pl z zapytaniem, jak szybko zrealizujemy wysyłkę.

Ikony i obrazy wystawione w sklepie, są dostępne od ręki a fotografie są realnymi fotografiami produktu.


Jeśli chciałbyś dowiadywać się o akcjach, nowych produktach i działaniu naszej fundacji, zapisz się na newsletter Szkoły Fundacji. Możesz to zrobić >>TU<<. Dodatkowo otrzymasz dostęp na 48 godzin do kursów pisania ikon online.Kupując u nas WSPIERASZ!


Wspomagasz rozwój naszej działalności (zobacz stronę fundacji: www.InBlessedArt.pl oraz stronę szkoły: www.InBlessedArtSchool.pl), rozwój artystów, pracowni, akcje pomocowe... WARTO ZOSTAĆ Z NAMI!

DZIĘKUJEMY!
10 innych produktów w tej samej kategorii:

Zapraszamy do pomocy w naszych akcjach wspierania Ukrainy. Więcej o naszym zaangażowaniu, na które zarabiamy własną pracą dowiesz się ze strony fundacji www.inblessedart.pl Ikonka 5x5 cm, złocona złotem za wsparcie.  Podaj wybrany kolor w wiadomości (kremowy/błękitny). 

120,00 zł

Kupując oryginalne i unikatowe dzieło na fragmencie skrzyni po amunicji z Ukrainy pomagasz nam zebrać pieniądze na zakupów butów i innych narzędzi dla żołnierzy polskiego pochodzenia, którzy walczą w obronie Ukrainy. Obecna akcja jest szczególnie skierowana do żołnierzy ochraniających granicę Ukraina - Białoruś gdyż do nich dociera najmniej pomocy. Także...

450,00 zł

Aukcja pracy wykonanej na podstawie mariupolskiej ikony Matki Bożej Opis na dole aukcji. Dochód przeznaczony na pomoc żołnierzom z polskim pochodzeniem w Ukrainie.

700,00 zł

Aukcja pracy wykonanej na podstawie mariupolskiej ikony Matki Bożej Opis na dole aukcji. Dochód przeznaczony na pomoc żołnierzom z polskim pochodzeniem w Ukrainie.

850,00 zł

Aukcja pracy wykonanej na podstawie mariupolskiej ikony Matki Bożej Opis na dole aukcji. Dochód przeznaczony na pomoc żołnierzom z polskim pochodzeniem w Ukrainie.

500,00 zł

Pneumatofora - Niosąca Ducha Świętego jest najczęściej zamawianą u mnie ikoną. I faktycznie. Jest niezwykła. Zapraszam do złożenia zamówienia na ikonę i pomocy w zakupie noktowizji dla wojska w Ukrainie, które ma polskie pochodzenie.

550,00 zł

Aukcja pracy wykonanej na fragmencie skrzyni do amunicji z Ukrainy. Opis na dole aukcji. Dochód przeznaczony na pomoc żołnierzom z polskim pochodzeniem w Ukrainie. Auction of the work executed on the fragment of box to the accoutrement from Ukraine. Description down auction.

990,00 zł

Aukcja pracy wykonanej na podstawie mariupolskiej ikony Matki Bożej. Ikonę wykonały Siostry Klaryski (klauzurowe) z Ostrowa Wielkopolskiego. Opis na dole aukcji. Dochód przeznaczony na pomoc żołnierzom z polskim pochodzeniem w Ukrainie.

900,00 zł

Akcja specjalna z okazji Dnia Obrońcy Ukrainy Przesyłkę opłacamy my, dlatego wybierz opcję: Odbiór Osobisty Jeśli jesteś z zagranicy, to proszę, wykup przynajmniej dwie ikonki, ponieważ przesyłka będzie miała duże koszta. Opis akcji na dole strony.

30,00 zł

Zapraszamy do pomocy w naszych akcjach wspierania Ukrainy. Więcej o naszym zaangażowaniu, na które zarabiamy własną pracą dowiesz się ze strony fundacji www.inblessedart.pl Ikonka 5x5 cm, złocona złotem w pudełku z drewna. Wersja kremowa lub niebieska.  Podaj wybrany kolor w wiadomości (kremowy/błękitny).  Zamów do 20 grudnia 2022 a będzie na Wigilię BN :-)

140,00 zł