Dla Ukrainy - druki prac na skrzyniach po amunicji

Drukowane na płótnie kopie prac wykonanych na skrzyniach do amunicji.

Dochód z prac przeznaczony na pomoc Ukrainie.