Akcje dla Ukrainy

Nasza fundacja wspiera Ukrainę od 2014 roku. Więcej informacji na stronie fundacji >>In Blessed Art<<

Aukcje prac na skrzyniach po amunicji z Ukrainy są wystawiane sukcesywnie co kilka dni. CAŁKOWITY dochód przeznaczony na pomoc dzieciom, potrzebującym i żołnierzom. Pomoc dostarczamy osobiście, potrzeby są sprawdzone i trafiają do zaufanych.

Nasza fundacja wspiera Ukrainę od 2014 roku. Więcej informacji na stronie fundacji >>In Blessed Art<<

Aukcje prac na skrzyniach po amunicji z Ukrainy są wystawiane sukcesywnie co kilka dni. CAŁKOWITY dochód przeznaczony na pomoc dzieciom, potrzebującym i żołnierzom. Pomoc dostarczamy osobiście, potrzeby są sprawdzone i trafiają do zaufanych.

Więcej