Prace dzieci

Akcja "Królowa dla Syrii"

Prace wykonane przez młodzież z Ośrodka Szkolno-Wywchowawczego, które mają szczególne trudności jak autyzm....

Dochód z prac przeznaczony w całości na akcję.