Ikony tempera

Akcja "Królowa dla Syrii"

Ikony wykonane tradycyjną techniką ikonograficzną, czyli temperą. Ikony wykonali uczestnicy warsztatów na Jasnej Górze.

Dochód z prac w całości przekazywany na akcję.