Akcja "Królowa dla Syrii" - częstochowskie ikony

Akcja "Królowa dla Syrii" została zorganizowana jako pomoc sztuką.

Kupując ikony i inne dzieła z tego działu pomagasz Syrii.

Całkowity dochód z dzieł jest przeznaczony na akcję "Królowa dla Syrii".

Podkategorie

 • Ikony Enkaustyka

  Akcja "Królowa dla Syrii"

  Tu znajdziesz prace wykonane pierwotną techniką enkaustyki, czyli rozgrzanego wosku. Częstochowska ikona była wykonana właśnie tą techniką zanim zostało zniszczona przez oderwanie sukien i rozbicie malowidła. Potem prawosławni mnisi przemalowali ją używając techniki tempery jajowej.

  Tak pierwotnie mogła wyglądać ikona.

 • Ikony tempera

  Akcja "Królowa dla Syrii"

  Ikony wykonane tradycyjną techniką ikonograficzną, czyli temperą. Ikony wykonali uczestnicy warsztatów na Jasnej Górze.

  Dochód z prac w całości przekazywany na akcję.

 • Prace dzieci

  Akcja "Królowa dla Syrii"

  Prace wykonane przez młodzież z Ośrodka Szkolno-Wywchowawczego, które mają szczególne trudności jak autyzm....

  Dochód z prac przeznaczony w całości na akcję.